Actueel Nieuws

25 januari 2021

Coronabanen om de zorg te ontlasten

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. De druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid middelen vrij voor bijna 5.000 fulltime coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel, ter ontlasting van het gediplomeerde personeel.

Image
Coronabanen

De komst van coronabanen zijn niet primair bedoeld om het structurele tekort aan gediplomeerd personeel op te vangen. Toch kan het ook op de langere termijn bijdragen aan het anders organiseren van het werk, waardoor vast zorgpersoneel wat meer vrij gespeeld wordt om díe taken uit te voeren waar echt een diploma voor nodig is. Bovendien zou deze extra inzet, bedoeld voor ontlasting van de zorg in de crisissituatie, op langere termijn wel eens kunnen leiden tot meer structurele instroom.

Coronabaan algemeen

We onderscheiden hierin 2 soorten aanvragen, nl. een ‘coronabaan algemeen’ en ‘coronabaan met opleiding’. In geval van een coronabaan algemeen gaat het om mensen die tijdelijk in dienst komen ter ondersteuning van vaste medewerkers. Denk aan een gastvrouw of ondersteuning bij ADL of in het kader van veiligheid. Voor zo’n medewerker kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 subsidie worden aangevraagd tot 1 juli 2021.

Coronabaan met opleiding

Bij een coronabaan met opleiding gaat het om mensen die, bijvoorbeeld via de Nationale Zorgklas of via een ROC, in een aantal maanden een BBL-deelcertificaat halen op individuele basiszorg (mbo niveau 2) of individuele zorg (mbo niveau 3). Deze medewerker is subsidiabel van 1 januari j.l. tot uiterlijk 1 september 2021. Voor beide soorten coronabanen geldt dat je gebruik kan maken van het aanbod van kandidaten van Extra handen voor de zorg. Je mag ook zelf je kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.

Meer informatie over coronabanen

Op de website van Extrahandenvoordezorg.nl kan je meer informatie lezen over coronabanen. Hier wordt ook in een serie van 5 korte video’s uitgelegd hoe je als zorgorganisatie gebruik kunt maken van gesubsidieerde coronabanen.

 

Deel dit op social media