Actueel Nieuws

15 december 2021

Coronabanen Zorg worden voor de tweede keer verlengd

Op 14 december maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

Image

RegioPlus heeft, op basis van geluiden uit het veld, aan het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de inrichting van het geheel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerste twee rondes van coronabanen. Deze week worden verdere details hieromtrent uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is, evenals in de eerste twee rondes, een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

RegioPlus spreekt met het ministerie over mogelijkheden om bestaande coronabanen met deze nieuwe regeling te verlengen en, in aansluiting op de behoefte van het veld, te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de functies die met deze subsidie kunnen worden gefinancierd.

 

Meer informatie over de verlenging is te vinden op de website van DUS-i.

Deel dit op social media