Agenda Activiteit

15 juni 09:30 - 17:30

Assessment Festival (Utrechtzorg)

Met assessment de juiste zorgprofessional op de juiste plek

De wereld van werk verandert steeds sneller, en daarmee ook de wederzijdse verwachtingen van zowel (potentiële) werknemer als werkgever als het gaat om loopbaanperspectief. Dit vraagt om nieuwe loopbaanvaardigheden en heeft invloed op de klantreis van (potentiële) professionals naar en binnen de sector zorg en welzijn. Het vraagt zorgvuldigheid, deskundigheid en maatwerk om verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

De inzet van assessments als onderdeel van duurzame inzetbaarheid kan hierbij ondersteunen. De ervaring leert echter dat deze hoofdzakelijk worden ingezet tijdens de werving- en selectieprocedure: selectie assessments. Er zijn er echter ook andere mogelijkheden, zoals ontwikkel assessments en loopbaan assessments. Deze worden nog nauwelijks ingezet, terwijl zij meerwaarde hebben als begeleidingsinstrument voor het behouden van professionals gedurende de verschillende loopbaanfases.

Image
Assessment Festival

We laten u graag zien wat er mogelijk is! Om de brede toepasbaarheid van assessments te laten zien en u te inspireren organiseren we van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 juni het online Assessment Festival. Dit doen we in het kader van de stelling:

Duurzame inzetbaarheid heeft meerwaarde wanneer assessment wordt ingezet als structureel begeleidingsinstrument in de klantreis van (potentiële) professionals naar en binnen de zorg.

Laat u verrassen door de brede inzetbaarheid van assessments als onderdeel van uw beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Het is een relatief onderbelichte mogelijkheid om de leer- en werkcultuur van uw organisatie te verrijken. Daarmee draagt ook dit festival aan de strategische koers ‘Samenwerken aan een lerende regio’ die wij als regio inzetten.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Utrechtzorg