Agenda Activiteit

23 november 15:00 - 16:30

Bijeenkomst cultuursensitieve vaardigheden in de zorg (Sigra)

De kwaliteit van de gezondheidszorg en het opleidingsniveau van medische professionals in Nederland is hoog. Dat geldt ook voor de toegang en de betaalbaarheid. Tóch weten mensen met een andere culturele achtergrond niet altijd hoe ze ergens terecht kunnen met hun gezondheidsvragen. Dit wordt veroorzaakt door andere verwachtingen, culturele verschillen, communicatieproblemen en (onbewuste) vooroordelen.

Locatie: Online
Datum: 23-11-2021 15:00 tot 16:30

Image