Agenda Activiteit

9 december 13:00 - 18:00

Bijeenkomst: het nieuwe sturen (WZW)

Hoe ziet het nieuwe sturen eruit? Welke tools zijn er om dit mogelijk te maken? Wat vraagt dit van de organisatie? Hoe stuur je bij persoonsvolgende zorg en zorg je voor meer autonomie voor de zorgprofessional? Wat zijn de bedrijfsmatige sturingsgevolgen en mogelijkheden? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de bijeenkomst het nieuwe sturen die door Praktijklab Ouderenzorg 3punt0 wordt georganiseerd vanuit het project Persoonsvolgende zorg van Waard om voor te werken!.

Bij het nieuwe sturen staan het leefplezier, de leefwijze, de behoefte en de wensen van de mens met een zorgvraag centraal. Dat in beeld brengen en van daaruit organiseren vraagt dat de professionele deskundigheid van de medewerkers leidend is bij het bepalen wat en waarbij, welke ondersteuning nodig is. Passend bij het leven van de mens met een zorgvraag en zijn specifieke eigen situatie als ook bij het team wat betrokken is. Geholpen door de juiste en eenvoudige tools, dynamisch, met heldere meters en grafieken. Sturen op; de individuele zorgbehoefte van de populatie, de eigen kostprijzen, de werkdruk. Welke deskundigheden zijn wanneer nodig en in welke hoeveelheden? Dat is het nieuwe sturen.

Locatie:50|50 Hotel Belmont – Goorsteeg 66 – 6718 TB Ede
Datum: 09-12-2021 13:00 tot 18:00

Image