Agenda Activiteit

21 maart 15:00 - 17:00

Bijeenkomst Jeugd- en Gezinsprofessionals (ZWconnect)

In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen en ideeën uit over hoe je voor de lange termijn een interessant opleidingsaanbod kan blijven bieden voor jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers. En daarmee als organisatie er ook voor zorgt dat zij aan de eisen van SKJ herregistratie kunnen blijven voldoen.

Locatie: Online
Datum: 21-03-2022 15:00 tot 17:00

Image

De volgende subthema’s komen aan bod:

  • Wat biedt opleiden aan aanbod binnen de eigen organisatie en hoe wordt dit gefinancierd? Hebben organisaties hiervoor een meerjarenplan specifiek voor SKJ herregistratie?
  • Zijn er bij organisaties verschillen in behoefte aan aanbod en financiering van intramuraal en extramuraal werkende SKJ medewerkers? En in hoeverre is dit bepalend voor de inrichting van het opleidingsaanbod?
  • Hoe kun je in je aanbod slim samenwerken met collega-organisaties?

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZWconnect