Agenda Activiteit

21 januari 10:00 - 12:00

Capaciteitsmanagement – Het lijkt zo vanzelfsprekend! (ZorgpleinNoord)

Medewerkers inzetten op basis van de zorgvraag van de cliënt. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Ben jij ook op zoek naar een goede aanpak? Neem dan deel aan dit webinar waar we, aan de hand van praktijkvoorbeelden van KwadrantGroep en De Hoven, in zullen gaan op vragen en uitdagingen rondom capaciteitsmanagement.

Locatie: Online
Datum: 21-01-2021 10:00 tot 12:00

Image

Zorgverlening goed afstemmen op de zorgvraag van de cliënt is een complexe taak die een groot afbreukrisico kent, helemaal nu met de coronacrisis. Door wet- en regelgeving, beschikbaarheid, belastbaarheid, mate van flexibiliteit, de belangen van cliënten, medewerkers en organisatie, neemt deze complexiteit verder toe.

 

Aanpak – zorgvraag cliënt voorop

Capaciteitsmanagement is met de zorgvraag van de cliënt voorop, de vertaalslag maken van deze complexiteit naar de benodigde capaciteit. Voldoende beschikbare medewerkers met de juiste vaardigheden op het juiste tijdstip, zodat vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar afgestemd zijn en rust en continuïteit in het rooster ontstaat.

De route naar het rooster start bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Het lijkt zo vanzelfsprekend. De werkelijkheid is echter vaak weerbarstig. De cliëntvraag is soms op wisselende momenten en de flexibiliteit in het personeelsaanbod wordt beperkt doordat medewerkers tijdig willen weten waar ze aan toe zijn, overbelasting en hoog verzuim.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZorgpleinNoord