Agenda Activiteit

9 september 10:00 - 11:00

Digitaal Driekwartiertje Leren en Ontwikkelen (ZorgpleinNoord)

Begin 2021 is ZorgpleinNoord gestart met kortdurende online netwerkbijeenkomsten voor professionals in dienst van zorg- en welzijnsorganisaties die zich met leren en ontwikkelen bezighouden. Vanwege corona hadden we bijna geen lijfelijk ontmoetingen meer, maar tegelijk en gelukkig ook maar(!), stond het werk niet stil. Om wel van elkaar te kunnen blijven leren en met elkaar uit te blijven wisselen zijn we overgegaan op online ontmoetingen. Op deze wijze zijn we op een prettige manier met elkaar in verbinding gebleven en hebben we elkaar ondanks de fysieke afstand toch kunnen inspireren

Locatie: Online
Datum: 09-09-2021 10:00 tot 11:00

Image