Agenda Activiteit

23 maart 09:30 - 11:00

Flexibilisering van arbeid (ZorgZijn Werkt)

In de tweede helft van vorig jaar heeft Care2Care een inventarisatie gehouden over het thema flexibilisering van arbeid. In totaal 29 organisaties uit de verschillende branches (Jeugdzorg, VVT, eerste lijn, ziekenhuizen, welzijn en GGZ) hebben inzicht gegeven in de huidige werkwijze en in wensen en knelpunten rondom dit thema.

Locatie: Online
Datum: 23-03-2021 09:30 tot 11:00

Image
Samenwerken biedt voordelen

Naast deze inventarisatie is er ook veel kennis opgedaan in de diverse pilots die lopen in de regio Rijn Gouwe en Haaglanden. Zo wordt er in Haaglanden al langere tijd gewerkt met RegioNet, hét regionale netwerk voor zelfstandige zorg- en welzijnsprofessionals en werkgevers. RegioNet biedt een infrastructuur voor de regio om kwalitatief goede zorg op het juiste moment op de juiste plek te kunnen leveren, zonder tussenkomst van een intermediair.

Flexibilisering is een veelomvattend thema, waarin het gaat om zaken als de basis op orde, inkoop, de inzet van zelfstandigen, (regionale) flexpools en mobiliteit. Het is belangrijk om goed te kijken waar knelpunten zitten en op welke vragen we een antwoord zoeken.

Online bijeenkomst

Graag delen wij met jullie tijdens een online bijeenkomst de bevindingen van de inventarisatie en lopende pilots. Ook bespreken wij graag onze visie op flexibiliteit en mogelijke vervolgstappen om in de regio zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruik te maken van een flexibele schil.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZorgZijn Werkt