Agenda Activiteit

17 mei 15:00 - 17:00

Gebruikerssessie digitaal uitstroomonderzoek (Zorg aan Zet)

Dankzij het digitaal uitstroomonderzoek krijgt men steeds beter inzicht in de vertrekredenen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Dit inzicht helpt gericht verbeteringen aan te brengen in strategisch personeelsbeleid.

In Limburg zijn er steeds meer deelnemers actief met dit onderzoek. Dit betekent dat er steeds meer inzichten komen in de vertrekredenen van medewerkers, maar ook dat er meer vragen zijn en ervaringen die gedeeld kunnen worden. Daarom nodigen wij u gebruikers van het uitstroomonderzoek uit om, samen met andere Limburgse gebruikers, ervaringen te delen, vragen te stellen en van elkaar te leren.

Locatie: Roermond
Datum: 17-05-2022 15:00 tot 17:00

Image
Onderwerpen en vragen die aan bod komen
  • Wat zien we voor ontwikkelingen in Limburg? Zorg aan Zet presenteert bevindingen.
  • Maakt u inmiddels al beleid met deze informatie en waarom wel of niet?
  • Hoe kunt u deze ontwikkelingen interpreteren en vertalen naar uw strategisch personeelsbeleid?
  • Hoe communiceert u het intern het onderzoek bij de vertrekkende medewerkers?
  • Hoe communiceert u de resultaten intern bij management en bestuur?
  • Hoe ziet de verwachte doorontwikkeling eruit?

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Zorg aan Zet