Agenda Activiteit

1 juli 11:00 - 12:00

Informatiesessie Amsterdam Vitaal & Gezond (Sigra)

Tweeënhalf jaar geleden hebben we vanuit Sigra de krachten gebundeld met Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa in de stadsbrede samenwerking Amsterdam Vitaal & Gezond. Onze ambitie: in 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

In de afgelopen twee jaar is vanuit doelgroep en thema coalities hard gewerkt aan het concretiseren van de doelstellingen en het realiseren van mooie resultaten voor Amsterdammers. Dit vraagt ieders inzet, vertaling naar eigen organisatie, inkoop en regionaalbeleid. Want alleen samen kunnen we de ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond realiseren. Deze informatiesessie is een algemene update voor Sigra-leden, bestuurders en geïnteresseerden.

Image