Agenda Activiteit

3 oktober 13:00 - 16:30

Inspiratiebijeenkomst samenwerken aan een lerende regio (Utrechtzorg)

Functies, rollen en taken van de toekomst

Ben jij al klaar voor de medewerker van de toekomst? Deze wil graag eigen regie, een werk en privé leven wat in balans is, zich blijven ontwikkelen en werken vanuit intrinsieke motivatie. Wat betekent dit concreet voor de organisatie van werk en onderwijs?

Graag nemen we je mee in de nieuwe functies, rollen en taken die gaan ontstaan. Hoe reageren collega’s hierop en wat betekent dit voor uw werkzaamheden? Wat is er voor nodig om hierop te anticiperen? En hoe kunnen we deze transitie met elkaar inrichten, in plaats van ieder voor zich?

Locatie: Het BOVAGhuis, Kosterijland 15, 3981 AJ in Bunnik
Datum:
03-10-2022 13:00 tot 16:30 uur

Image