Agenda Activiteit

17 oktober 13:00 - 16:00

Inspiratiebijeenkomst Zorg(en) in tijden van krapte (WZW)

Welke mogelijkheden zijn er om zorgfuncties anders te organiseren in een krappe arbeidsmarkt?

Medewerkers hebben goede ideeën over anders invullen van de huidige zorgtaken, maar zien ook de nodige belemmeringen. Hoe geef je vorm aan deze ideeën in je organisatie? Wat is er mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving? En in hoeverre sluiten de ideeën aan bij toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie? In deze leernetwerkbijeenkomst van het project (On)gekend teamtalent gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Locatie: WZW, Arnhem
Datum:
17-10-2022 13:00 tot 16:00 uur

Image
Het programma

In het eerste deel van het programma ligt de nadruk op het delen van kennis. We bespreken de eerste uitkomsten uit het project (On)gekend teamtalent. Welke kansen en belemmeringen zien medewerkers voor het anders organiseren van zorg? Welke alternatieve bronnen kunnen worden ingezet? Wat zijn randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg en het behoud van zittende medewerkers?

In het tweede deel gaan we zelf aan de slag en zetten een stap verder richting de toekomst. We zien dat medewerkers vooral een beeld hebben over het hier en nu en gericht zijn op herstel van de oude situatie. In hoeverre is dit reëel in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt?

 

Meer informatie en aanmelden via de website van WZW