Agenda Activiteit

24 september 13:00 - 16:00

Inspiratiesessie Datagedreven HR (WGV Zorg en Welzijn)

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? Leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.

Locatie: Online
Datum: 24-09-2021 13:00 tot 16:00

Image
Doel/ Waarom zou je deelnemen

We willen allemaal zorg ontvangen wanneer dat echt nodig is. Niet alleen nu, maar ook straks en later. Daarvoor zijn voldoende goed opgeleide zorgmedewerkers nodig. De sector Zorg & Welzijn staat echter onder druk, mede door vergrijzing en uitstroom uit de sector. Dit betekent dat er een andere koers nodig is. Om beleid te maken zijn goede instrumenten nodig. Strategische Personeelsplanning (SPP) op basis van scenario’s helpt daarbij.

Daarom organiseren we in een unieke samenwerking met PFZW een proeverij vol inspiratie rondom datagedreven HR. Hierbij wisselen theorie en praktijkcases elkaar af en worden de deelnemers uitgedaagd om zelf na te denken over de regionale knelpunten en kansen.