Agenda Activiteit

20 mei 14:00 - 16:00

Inspiratiesessie: ‘De (zorg)vrijwilliger van de toekomst’ (WGV Zorg en Welzijn)

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? HR=Menskracht beweging geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.

Locatie: Online
Datum: 20-05-2022 14:00 tot 16:00

Image

Programma
De bijeenkomst ‘De (zorg)vrijwilliger van de toekomst/ de toekomst van de (zorg)vrijwilliger’ is de vierde inspiratiesessie in het kader van ‘HR=Menskracht’.

Zorginstellingen kampen al langere tijd met een terugloop in vrijwilligers. Een krimp die in de pandemie epische vormen heeft aangenomen. De zorg van de toekomst kán niet zonder vrijwilligers. Juist zij kunnen op unieke wijze bijdragen aan het welbevinden van cliënten en waarde toevoegen vanuit een wederkerige relatie. Cindy Koopsen (verbeteraar/innovator vrijwillige inzet, auteur) geeft essentiële input voor strategisch vrijwilligersbeleid.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van WGV Zorg en Welzijn