Agenda Activiteit

8 april 14:00 - 16:00

Inspiratiesessie: De (zorg)vrijwilliger van de toekomst (WGV Zorg en Welzijn)

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? HR=Menskracht beweging geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.

Locatie: Regio Deventer
Datum: 08-04-2022 14:00 tot 16:00

Image