Agenda Activiteit

8 december 10:00 - 12:00

Inspiratiesessie Integraal beleid duurzame inzetbaarheid (ZorgpleinNoord)

Is beleid gericht op duurzame inzetbaarheid voor jou ook een uitdaging? Waar begin je en wat zijn de randvoorwaarden? Wie worden erbij betrokken en hoe realiseer je draagvlak binnen de organisatie? Waar moet je op letten bij de invoering van het beleid en wie heeft welke rol? Na het volgen van dit webinar heb je handvatten gekregen om op beleidsniveau met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Door middel van een integrale aanpak, met oog en aandacht voor de medewerker.

Locatie: Online
Datum: 08-12-2020 10:00 tot 12:00

Image
Handvatten voor beleid

Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van de gehele organisatie. Hoe je hier samen invulling aan kunt geven in de beleidsvoering staat beschreven in de whitepaper ‘Duurzame inzetbaarheid, leidraad voor vorming en uitvoering beleid’. Deze leidraad is ontwikkeld voor organisaties die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid.

Het webinar is deels interactief. Aan de hand van voorbeelden, ervaringen en (wetenschappelijke) motivatie gaan we met elkaar in gesprek over de leidraad. Hierbij is ook aandacht voor de verschillende fasen die horen bij ontwikkeling van beleid. De beschreven stappen in de leidraad kunnen helpen bij het opstarten van beleid duurzame inzetbaarheid, maar ook bij de verbetering van al bestaand inzetbaarheidsbeleid. Per fase van het beleidsproces gaan we in op wat belangrijk is voor succesvolle invoering en je dit in de praktijk kunt oppakken.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZorgpleinNoord