Agenda Activiteit

14 december 14:45 - 17:00

Inspiratiesessie ‘Samenwerken op het gebied van personeel’ (Transvorm)

Het tekort aan medewerkers in de zorg is een grote uitdaging. Verschillende organisaties proberen de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden in de regio, om zo het beschikbare zorgpersoneel optimaal te kunnen inzetten.

Naast het beter benutten van personeel biedt zo’n samenwerking ook de kans om kennisuitwisseling, mobiliteit en scholing & ontwikkeling van personeel slimmer te organiseren. Ook dat draagt bij aan het behoud van goed gekwalificeerde professionals voor de sector.

Voor zorgorganisaties vraagt dit vaak een andere manier van werken. Want waar begin je? In deze digitale inspiratiesessie delen verschillende organisaties hun ervaringen op dit gebied. Het programma wordt begeleid door Janneke Steijns van ‘adviesbureau in samenwerking’ Common Eye.

Locatie: Online
Datum: 14-12-2020 14:45 tot 17:00

Image
Sprekers

Nicolette Horn is projectleider bij De Werkgeverij, een samenwerkingsverband tussen vijftien werkgevers in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Vanuit het gedachtegoed van collectief werkgeverschap delen organisaties werk en medewerkers met elkaar. Met als doel flexibel in te kunnen spelen op onder- en overbezetting, kennisdeling en het stimuleren van mobiliteit onder werknemers.

Jacqueline Stuurstraat van De Rotterdamse Zorg ontwikkelde ‘Work-flow’, een platform dat de flexibiliteit van zzp-schap combineert met de zekerheid van een vast dienstverband. Medewerkers zijn onder contract bij één organisatie, maar worden op basis van collegiale uitwisseling beschikbaar gesteld aan andere organisaties.

Inge Broere is netwerkcoördinator voor ‘Samen Onbeperkt’. Een samenwerking tussen gehandicaptenzorgorganisaties SDW, S&L en SOVAK rondom de thema’s innovatie, kwaliteit, medische zorg en HR (zij-instroom en praktijkgestuurd leren). De samenwerking is vanuit kwaliteit gedreven, waarbij het verder uitdragen van de gedeelde visie voorop staat.

Johan Stubbe is projectleider bij WGV Zorg en Welzijn. Zij ontwikkelden de ‘flex-app Zorgselect’. Met behulp van de flex-app kunnen nog openstaande diensten op een snelle en eenvoudige manier worden ingevuld. Zorgorganisaties bieden hun diensten aan in een pool van medewerkers die extra diensten willen werken.

Janneke Steijns van Common Eye is (digitale) dagvoorzitter. Zij begeleidde de afgelopen jaren veel samenwerkingsverbanden binnen de zorgsector en helpt ons de mogelijkheden van dit thema te verkennen.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Transvorm