Agenda Activiteit

6 oktober 13:00 - 16:30

Inspiratiesessie: Toekomst van zorg vs digitaal leiderschap (WGV Zorg en Welzijn)

Hoe kan de leidinggevende de noodzakelijke lijm zijn tussen de verschillende aspecten en stakeholders op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering? Suzanne Verheijden (Buro Strakz) publiceerde in juli 2022 een onderzoeksrapport naar dit thema in opdracht van VWS.

Het onderwerp is de toekomst van zorg versus digitaal leiderschap. Suzanne Verheijden verzorgt een inspiratiesessie over de trends op het gebied van digitalisering in de zorg en gaat na vragen en een pauze met werkvormen aan de slag om samen te verkennen wat dat vraagt aan digitaal leiderschap. Aan bod komen onderwerpen als het belang van een strategische visie en borging van digitalisering in het locatiejaarplan. We zoomen in op de competenties van de Digitale leider. Hoe houd je je eigen kennispeil op niveau? Hoe neem je medewerkers mee in digitalisering en vergroot je het adaptievermogen?

Locatie: Volgt later (Omgeving Deventer)
Datum:
06-10-2022 13:00 tot 16:30 uur

Image