Agenda Activiteit

7 november 09:00 - 16:30

Landelijke Koploperbijeenkomst (Actie Leer Netwerk)

Ben je geïnteresseerd in innovatieve arbeidsmarktoplossingen die écht werken? Koplopers in zorg en welzijn vertellen op 7 november hoe zij met uiteenlopende initiatieven aan de slag zijn gegaan vanuit de thema’s komen werken, blijven werken en anders werken.

De Koploperbijeenkomst wordt georganiseerd door het Actie Leer Netwerk en is gratis te bezoeken. Tijdens de bijeenkomst worden nieuwe Koplopers benoemd door het ministerie van VWS. Zij pitchen hun initiatieven en gaan daarna in meerdere rondes in gesprek met geïnteresseerden over hun oplossingen en aanpak. Je hoort hun succes- én hun faalfactoren! Met als doel om van elkaar te leren en mooie initiatieven verder te brengen.

Image
Programma

Na de lunch is er een middagprogramma, specifiek voor het Koplopernetwerk en de Impactmakers en met mensen die voor het Koplopernetwerk van belang zijn of zijn geweest. We willen het netwerk verder verbinden, versterken en waarderen.
Tijdens deze middag kunnen zij elkaar ontmoeten, inspireren en elkaar beter leren kennen. Tijdens een gevarieerd programma staan leren van elkaar, inspireren en samenwerken centraal.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Actie Leer Netwerk