Agenda Activiteit

2 december 14:00 - 16:00

Leernetwerk Verzuim; Focus op wat wél kan (WZW)

Medewerkers die langdurig verzuimen hebben een grote invloed op de hoogte van het ziekteverzuim percentage in Zorg en Welzijn. Bij langdurig verzuim zitten mensen tussen de 3 en 12 maanden thuis. (cijfers Vernet). Hoe ga je het gesprek aan over terugkeer of over interne herplaatsing? Wie zijn hierbij betrokken? Welke mogelijkheden zijn er om dit op een zorgvuldige manier vorm te geven?

Het is belangrijk dat de zieke medewerker zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) terugkeert naar de werkvloer in de nabijheid van eigen collega’s, teveel afstand is niet bevorderlijk voor herstel. Daarnaast kan het voorkomen dat een medewerker niet meer terug kan keren in haar of zijn oorspronkelijke functie. Dan is interne herplaatsing een belangrijk onderwerp van gesprek. Ook het UWV kent een extra kritische blik in haar onderzoek als het gaat om de mogelijkheden die zijn verkend tot herplaatsing.

Locatie: Kantoor WZW, Leidenweg 70, Arnhem
Datum: 02-12-2021 14:00 tot 16:00

Image