Agenda Activiteit

8 oktober 09:30 - 11:30

Masterclass Arbeidsrecht – de arbeidsrechtelijke gevolgen van corona (WGV Zorg en Welzijn)

Het coronavirus is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook op arbeidsrechtelijk vlak komen over het coronavirus nog steeds veel vragen naar boven. Vragen die spelen bij elke zorg & welzijnsorganisatie. Deze vragen zijn door Hanze advocaat gebundeld en worden tijdens dit webinar besproken. Ook worden de uitspraken die inmiddels door kantonrechters op deze ‘corona onderwerpen’ zijn gedaan gedeeld.

Locatie: Online
Datum: 08-10-2020 09:30 tot 11:30

Image

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn:

  • Hoe kun je de veiligheid van je werknemers waarborgen? Hoe ver gaat deze zorgplicht? Wat gebeurt als je geen 1,5 meter afstand in acht kunt houden? En wanneer ben je als werkgever aansprakelijk wanneer een werknemer besmet raakt met corona? En hoe zit het wanneer je werknemers in de afgelopen periode veel meer hebt laten werken (overuren en plusuren) en de werknemer daardoor (burn-out)klachten ervaart en misschien wel uitvalt?
  • Hoe geef je uitvoering aan alle adviezen van het RIVM? Past dat binnen de bestaande werkafspraken of moeten de medewerkers zich aanpassen qua werkplekken, werktijden en/of werkzaamheden? En mag dat zomaar?
  • Hoe pak je het verzuim in coronatijd aan? Hoe ga je om met ‘grijs’ verzuim? Mag en wil je sancties opleggen? Door corona kan er vertraging in de re-integratie zijn ontstaan, of was het vanwege de strenge(re) maatregelen tijdelijk niet mogelijk om de werknemer te re-integreren. Hoe toetst het UWV het re-integratietraject bij de ‘poort’?
  • Hoe zit het met het verplicht opnemen van verlofuren? Bijvoorbeeld als de werknemer 2 weken in quarantaine moet, omdat hij op vakantie is geweest? En hoe moet je omgaan met de vele plusuren die in de afgelopen periode zijn opgebouwd? Mag je de werknemer verplichten om deze later in te halen?

 

Meer informatie en aanmelden via de website van WGV Zorg en Welzijn