Agenda Activiteit

24 maart 09:30 - 12:30

Masterclass Arbeidsrecht: de liegende, bedriegende en ongeschikte werknemer. Ontslag? (ZorgpleinNoord)

Als een werkgever met afwijkend gedrag van een werknemer wordt geconfronteerd, kan dit leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding. Vormt list en bedrog door de werknemer echter wel een dringende reden voor ontslag op staande voet? De ene zaak is de andere niet, dus: voorzichtigheid is geboden. Hoe dat precies zit, leer je op donderdag 24 maart.
Locatie: Online
Datum: 24-03-2022 09:30 tot 12:30

Image
Over de masterclass

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werknemer toch niet de diploma’s heeft die wel op zijn cv staan genoteerd. Of dat de werknemer zich op dag 2 al ziek meldt waarbij je twijfels hebt of deze werknemer überhaupt geschikt is om de functie uit te oefenen. Of de werknemer die maar geen beschikking krijgt over een VOG, terwijl je daar al vaak om hebt gevraagd.

In zulke gevallen krijgt de arbeidsverhouding al een flinke deuk, maar is dat voldoende om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan (al dan niet met een beroep op de proeftijd of ontbindende voorwaarde)?

Ook komt het regelmatig voor dat het contract al gesloten is, maar voor de ingangsdatum informatie over de werknemer bekend wordt op grond waarvan je eigenlijk niet met de werknemer verder wilt. Kun je dan ook al beëindigen?

De Hanze advocaat masterclass ‘Arbeidsrecht: de liegende, bedriegende en ongeschikte werknemer. Ontslag?’ staat in het teken van deze probleemgevallen. We bespreken de mogelijkheden om in die gevallen de arbeidsovereenkomst te beëindigen en hoe je dat precies moet doen. Ook staan we stil bij de vraag of je deze probleemgevallen kunt voorkomen en zo ja, op welke wijze. Ten slotte gaan we in op de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen voor de ingangsdatum van het contract.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZorgpleinNoord