Agenda Activiteit

5 april 09:00 - 12:30

Masterclass Arbeidsrecht (WZW)

De liegende en ongeschikte werknemer aan het begin van de arbeidsovereenkomst. Ontslag?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werknemer toch niet de diploma’s heeft die wel op zijn/haar cv staan genoteerd. Of de werknemer meldt zich op dag twee al ziek waardoor je twijfels hebt of deze werknemer überhaupt geschikt is om de functie uit te oefenen. Ook komt het voor dat de werknemer maar geen beschikking krijgt over een VOG, terwijl je daar al vaak om hebt gevraagd.

In die gevallen krijgt de arbeidsverhouding al een flinke deuk. Maar is dat voldoende om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan (al dan niet met een beroep op de proeftijd of ontbindende voorwaarde)?
Het komt ook regelmatig voor dat het contract al gesloten is, maar voor de ingangsdatum informatie over de werknemer bekend wordt op grond waarvan je eigenlijk niet met de werknemer verder wil. Kun je dan ook al het dienstverband vroegtijdig beëindigen?

Locatie: WZW, Arnhem
Datum: 05-04-2022 09:30 tot 12:30

Image