Agenda Activiteit

1 april 09:30 - 11:30

Masterclass Arbeidsrecht (Zowelwerk)

In de praktijk is een beëindigingsregeling treffen met een oudere werknemer voor een werkgever niet zonder financiële risico’s. En dat maakt het lastig om tot een beëindigingsregeling te komen met een oudere werknemer, terwijl daar juist in de praktijk, zeker in de zorg, wel behoefte aan is. Zo zien we (in de zorg) dat oudere werknemers moeite krijgen met het verrichten van hun werkzaamheden en partijen met elkaar in overleg treden om te kijken of onder bepaalde voorwaarden tot een einde van de arbeidsovereenkomst gekomen kan worden.

Locatie: Online
Datum: 01-04-2021 09:30 tot 11:30

Image

Op het moment dat daar een ontslagvergoeding bij komt kijken, moet de werkgever op haar hoede zijn. We kennen namelijk de Regeling Vervroeg Uittreden (RVU). Deze houdt kort gezegd in dat de Belastingdienst een ‘sanctie’ geeft op ontslagvergoedingen die betaald worden aan oudere werknemers als daar geen ontslaggrond voor is. Deze sanctie bestaat uit een eindheffing van 52% over de vergoeding en mogelijk zelfs nog een boete.

Gelukkig zijn er inmiddels wat meer mogelijkheden. De Eerste Kamer heeft namelijk in januari van dit jaar ingestemd met het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Een van de drie onderdelen van deze wet is de versoepeling van de RVU-heffing. De voorwaarden? De duur van de versoepeling? Hoe hiermee in de praktijk om te gaan? Dat komt aan bod in dit webinar.

Vragen die onder andere aan de orde komen:

  • Wat houdt de RVU precies in?
  • Hoe zit het precies met de versoepeling van de RVU heffing? Wat zijn de voorwaarden?
  • Tot wanneer kan gebruik worden gemaakt van de versoepeling van de RVU-heffing?
  • De RVU is in het leven geroepen om oudere werknemers tegemoet te komen die overvallen zijn door de verhoging van de AOW-leeftijd en niet in staat zijn gezond die AOW-leeftijd te bereiken. Betekent dit dat de versoepeling enkel geldt voor de zwaardere beroepen?
  • Kan ik nu ook zonder een ontslaggrond een oudere werknemer een vergoeding betalen, zonder dat ik risico loop op een eindheffing van 52%?
  • Kan een oudere werknemer zelf ook afdwingen dat hij met een vergoeding uit dienst treedt? Hoe zit dat met onze cao?
  • Ik heb iets gelezen over een subsidie die aangevraagd kan worden ter dekking van alle ontslagvergoedingen voor oudere werknemers. Hoe zit dat precies?
  • Hoe moet een vaststellingsovereenkomst eruitzien wanneer een oudere werknemer vertrekt? Welke ontslaggrond kan ik het beste gebruiken?

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Zowelwerk