Agenda Activiteit

16 maart 09:30 - 11:30

Masterclass Arbeidsrecht (Zowelwerk)

De oudere werknemer, de ontslagvergoeding en de RVU

In de praktijk is een beëindigingsregeling treffen met een oudere werknemer voor een werkgever niet zonder financiële risico’s. En dat maakt het lastig om tot een beëindigingsregeling te komen met een oudere werknemer, terwijl daar juist in de praktijk, zeker in de zorg, wel behoefte aan is. Zo zien we (in de zorg) dat oudere werknemers moeite krijgen met het verrichten van hun werkzaamheden en partijen met elkaar in overleg treden om te kijken of onder bepaalde voorwaarden tot een einde van de arbeidsovereenkomst gekomen kan worden.

Locatie: Online
Datum: 16-03-2021 09:30 tot 11:30

Image

Op het moment dat daar een ontslagvergoeding bij komt kijken, moet de werkgever op haar hoede zijn. We kennen namelijk de Regeling Vervroeg Uittreden (RVU). Deze houdt kort gezegd in dat de Belastingdienst een ‘sanctie’ geeft op ontslagvergoedingen die betaald worden aan oudere werknemers als daar geen ontslaggrond voor is. Deze sanctie bestaat uit een eindheffing van 52% over de vergoeding en mogelijk zelfs nog een boete.

Gelukkig zijn er inmiddels wat meer mogelijkheden. De Eerste Kamer heeft namelijk in januari van dit jaar ingestemd met het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Een van de drie onderdelen van deze wet is de versoepeling van de RVU-heffing. De voorwaarden? De duur van de versoepeling? Hoe hiermee in de praktijk om te gaan? Dat komt aan bod in dit webinar.

Voor wie

Deze masterclass is bedoeld voor medewerkers HR, HR-adviseurs, hoofden HR en medewerkers die te maken hebben met HR-gerelateerde zaken.

Resultaten

Na het volgen van deze webinar ben je helemaal bij over de versoepeling van de RVU en weet je of en hoe je dit nu al kunt toepassen in de praktijk.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Zowelwerk