Agenda Activiteit

13 december 13:00 - 17:00

Masterclass: Goed werkgeverschap: werknemers aan het stuur? (sVBZ)

Al jaren, dus ruim voor de corona-pandemie, laat onderzoek binnen gezondheidszorg zien dat zorgprofessionals de werkstress als hoog ervaren. Bijvoorbeeld door de aard van het werk met als gevolg fysieke en/of emotionele belasting. Of door gebrek aan autonomie, verstoorde werkrelaties, of door teveel administratieve taken.

Helaas blijken de maatregelen die door politiek of werkgevers worden getroffen lang niet altijd effectief. Werkgevers lijken beperkte invloed te hebben op het welbevinden en functioneren van medewerkers. Daarom is het interessant om ook te kijken naar wat medewerkers zelf kunnen en willen doen om hun werkplezier en gezondheid positief te beïnvloeden. Dit vraagt wel om zelfleiderschap van hen.

Locatie: Online
Datum: 13-12-2021 13:00 tot 17:00

Image