Agenda Activiteit

8 april 09:30 - 12:00

Masterclass Inleiding Strategische Personeelsplanning (ZorgpleinNoord)

Tijdens deze interactieve online masterclass nemen we je mee in de verschillende aspecten die bij het uitvoeren van strategische personeelsplanning in jouw organisatie komen kijken.

Locatie: Online
Datum: 08-04-2021 09:30 tot 12:00

Image
Aan de slag met strategische personeelsplanning

Wat is de koers van jouw organisatie? Welke externe en interne ontwikkelingen voorzie je? Wordt het werk straks met meer of met minder mensen gedaan? En in welke functies dan? Over welke competenties moeten medewerkers nu en in de toekomst beschikken? Strategische personeelsplanning (SPP) is vooral veel vragen stellen en die met elkaar (MT, leidinggevenden, HR) beantwoorden.

Met strategische personeelsplanning heeft jouw organisatie een (cyclisch) instrument in handen om gerichter te kunnen sturen op een optimale bezetting van organisatie, afdeling en team, op korte en op lange termijn. Strategische personeelsplanning is zeker geen wondermiddel, maar wel een hulpmiddel om de (niet altijd eenvoudige) vragen op gestructureerde wijze te beantwoorden en inzicht te krijgen in te ondernemen acties.

 

De volgende onderdelen en processtappen komen in de masterclass aan bod:
  • Verkennen van externe en interne ontwikkelingen, strategie van de organisatie
  • Analyse van het toekomstige, gewenste personeelsbestand
  • Analyse van het huidige personeelsbestand (kwalitatief en kwantitatief)
  • Gap analyse, formuleren speerpunten (knelpunten en kansen)
  • Formuleren van oplossingen -> actieplan

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZorgpleinNoord