Agenda Activiteit

28 maart 09:30 - 12:00

Masterclass ziekte en re-integratie (ZorgpleinNoord)

Het ziekteverzuimpercentage in zorg & welzijn is nog nooit zo hoog geweest. Dat percentage moet naar beneden. Eén van de instrumenten om dat te kunnen bereiken is een daadkrachtig en zorgvuldig ziekte- en re-integratietraject. In zo’n traject krijg je te maken met een doolhof aan regels en een scala aan betrokken organisaties (denk o.a. aan het UWV, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts). In deze masterclass staan we stil bij alle verplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren aan de hand van veel praktijkvoorbeelden uit zorg & welzijn.

Locatie: Rummerinkhof 2, Haren
Datum:
28-03-2023 09:30 tot 12:00 uur

Image