Agenda Activiteit

17 september 09:00 - 13:30

Netwerkbijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie’ (SIGRA)

Op 29 oktober 2020 organiseert SIGRA een gezamenlijke netwerkbijeenkomst van de Expertisenetwerken NAH, Autisme, Jeugd (L)VB en LVB18+. Hierin staat de ontmoeting en verbinding tussen (en binnen) de verschillende netwerken centraal. Het thema van de bijeenkomst is ‘Arbeidsparticipatie’.

Uit recente quotes over Arbeidsparticipatie blijkt er veel aan de hand te zijn: ‘De participatiewet is mislukt. Kwetsbare groepen staan op de arbeidsmarkt nog steeds buiten spel. Aan een geslaagde arbeidsplaatsing gaan 4 mislukte pogingen vooraf. Niet de medewerker, maar het werk aanpassen’.

Locatie: De Burcht- Henri Polaklaan 9, Amsterdam
Datum: 17-09-2020 09:00 tot 13:30

Image

Naar aanleiding van deze berichten gaan we de volgende punten in de netwerkbijeenkomst nader onderzoeken:

  • Wat doen we hiermee?
  • Wat is er voor nodig om de thuiszitters daadwerkelijk te laten meedraaien in de maatschappij?
  • Welke successen zijn er wél geboekt?
  • Kunnen we met elkaar nieuwe oplossingsrichtingen benoemen? En wie zijn daarbij aan zet?

Enkele organisaties die al mooie resultaten boeken in het plaatsen van kwetsbare cliënten met NAH, ASS of een licht verstandelijke beperking zullen hun ervaringen tijdens de bijeenkomst met ons delen. Maar vooral willen we met elkaar, maar ook met begeleiders, gemeente, UWV, werkgevers en werknemers in gesprek gaan om in te gaan op perspectieven voor verandering.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van SIGRA