Agenda Activiteit

30 september 09:00 - 11:00

Netwerkbijeenkomst Visuele klachten en revalidatie na NAH/CVA (Sigra)

Er is nog weinig bekendheid over visuele beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), terwijl ongeveer de helft van de mensen met hersenletsel moeilijkheden krijgt met het zicht. Het expertisenetwerk NAH organiseert daarom een bijeenkomst waar professionals kosteloos verschillende workshops over visuele revalidatie kunnen volgen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij leden van het Expertisenetwerk NAH. Ook worden vergelijkbare regionale samenwerkingsverbanden en eerstelijnsprofessionals buiten het netwerk uitgenodigd (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, POH/huisartsen etc)

Locatie: Online
Datum: 30-09-2021 09:00 tot 11:00

Image
Workshops

Deelnemers kunnen twee workshops kiezen die ze willen volgen. Het complete aanbod worden begin september bekend gemaakt. Alvast een greep uit het aanbod:

  • Welke visuele stoornissen komen het meest voor? Een toelichting op veelvoorkomende visuele klachten bij NAH/CVA.
  • Workshops met algemenere informatie over visuele revalidatie: Welke mogelijkheden zijn er voor onderzoeken behandeling bij deze doelgroep?
  • Verdiepende workshops voor behandelaren die al meer ervaring hebben in het werken met mensen met visuele problemen.
  • Een workshop over nieuwe (technische) ontwikkelingen en (wetenschappelijk) onderzoek binnen de visuele revalidatie.

 

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Sigra