Agenda Activiteit

31 maart 10:00 - 11:00

Startmotor anders organiseren (Flever)

Naast samenwerking op instroom en behoud van personeel is in de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) afgesproken dat er samengewerkt wordt op het thema ‘anders organiseren van zorg en welzijn’ en dat daartoe een tripartiet netwerk ‘anders organiseren’ wordt ingericht. In deze startmotor gaan we samen in klein tripartiet comité aan de slag om te komen tot een afbakening, invulling en aanpak voor het op te richten netwerk ‘anders organiseren’.

Locatie: Online
Datum: 31-03-2022 10:00 tot 11:00

Image