Agenda Activiteit

24 maart 10:30 - 12:30

Themabijeenkomst Commissie Kindzorg (SIGRA)

Deze digitale themabijeenkomst gaat over de effecten van psychische en LVB problematiek bij (aanstaande) ouders op de ontwikkeling van ouderschap en gehechtheid van het jonge kind. We staan zowel stil bij het belang van preventie en vroege signalering, als bij de opbrengsten van een goede ketensamenwerking.

Locatie: Online
Datum: 24-03-2021 10:30 tot 13:30

Image
Programma en sprekers
  • Birit Broekman (Psychiater OLVG, UHD Amsterdam UMC) gaat in op psychiatrie tijdens de zwangerschap en wat nodig is voor goede moeder (vader)-kindzorg zowel voor de ouder, de ouder-kindrelatie als in de keten.
  • Merith Cohen de Lara (GZ psycholoog, Psyche en Zwangerschap) gaat in op de effecten van psychische stoornissen bij vrouwen (en hun partners) – tijdens de geboorte en de periode daarna – op de ouder, op de ouder-kindrelatie en wat nodig is qua samenwerking in de keten.
  • Anne Annegarn (senior adviseur Elaa) geeft als voorzitter van de werkgroep Zwangerschap en Psyche een beeld van de knelpunten in de ketensamenwerking rondom (aanstaande) ouders met psychische of LVB problematiek en doet een aanzet tot kansen en oplossingsrichtingen.
Break-out sessies

Aansluitend zullen de deelnemers in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gaan over de knelpunten die ervaren worden, maar vooral ook op zoek naar kansen, praktische oplossingsrichtingen en deskundigheidsbevordering. Dit gesprek wordt gefaciliteerd door een gespreksleider.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van SIGRA