Agenda Activiteit

30 september 09:30 - 13:00

Training: Wendbaarheid en modern werkgeverschap (Transvorm)

‘Goede zorg kan niet bestaan zonder modern werkgeverschap, waarbij zorgprofessionals als topsporters worden benaderd en optimaal gefaciliteerd worden om hun professie uit te voeren’, stelt de Commissie Werken in de Zorg.

De onvoorspelbare en snel veranderende wereld doet een groot beroep op de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Het ontwikkelen van een integrale visie op modern werkgeverschap en wendbaarheid, dat vertaald wordt naar een concrete aanpak, is belangrijk voor het leveren van goede zorg. Essentieel daarbij is het versterken en het borgen van de HR-functie, zowel op staf als bestuurlijk niveau.

Hoe richt je zorg op een wendbare manier in? Hoe ondersteun je individuen en teams om op een goede manier om te gaan met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het werk?

In deze training maakt u een routeplan om op een effectieve en praktische manier wendbaarheid te versterken in uw organisatie. U leert hoe u mensen laat sprankelen, hoe u (team)ontwikkeling faciliteert en eigenaarschap vergroot.

Image
Het resultaat
  • Een digitale wendbaarheidsscan brengt voor uw organisatie in kaart waarom wendbaarheid belangrijk is en waar u de meeste winst kunt behalen.
  • Het geeft het begrip wendbaarheid betekenis en maakt het op maat en behapbaar.
  • U ontvangt 19 oplossingsrichtingen om wendbaarheid te vergroten (en de best passende voor uw organisatie of team te kiezen).
  • U leert het goede gesprek hierover te voeren.
  • U ontdekt hoe u tot de meest impactvolle aanpak komt.

Het wendbaarheidswiel van MOON helpt de organisatie om vanuit de vier dimensies van wendbaarheid concrete stappen te zetten. U krijgt toegang tot de online toolbox Wendbaarheid op de website van MOON en ontvangt de dia’s als inspiratiemateriaal om in te zetten in uw eigen organisatie.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Transvorm