Agenda Activiteit

8 juni 10:00 - 11:30

Uitdagingen in zorg- en welzijnsonderwijs (ZorgpleinNoord)

In gesprek over de uitdagingen in zorg- en welzijnsonderwijs in Noord-Nederland: hoe gaan we het oplopende tekort van mbo- en hbo-verpleegkundigen opvangen om de gewenste kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden?

Locatie: Online
Datum: 08-06-2021 10:00 tot 11:30

Image
Publicatie ‘Trends in onderwijs zorg en welzijn Noord-Nederland’

ZorgpleinNoord heeft onderzoek gedaan naar de feiten en cijfers in het mbo- en hbo-onderwijs zorg en welzijn. Aan de hand van vijf indicatoren zijn de ontwikkelingen van studiejaar 2014/’2015 tot en met 2018/’19 in beeld gebracht in onze nieuwste onderwijspublicatie Trends in onderwijs zorg en welzijn: cijfers en feiten in het mbo en hbo. Naar aanleiding daarvan gaan we graag in gesprek over de uitdagingen in zorg- en welzijnsonderwijs in Noord-Nederland. Doel: samen inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden én met concrete acties daaraan een vervolg geven.

Samen aan de slag op 8 juni

Er zijn belangrijke stappen gezet in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Toch kent de sector ook nog de nodige uitdagingen. In de publicatie licht ZorgpleinNoord drie uitdagingen uit:

  • Gezamenlijk onderzoek naar afname instroom in hbo zorg- en welzijnsonderwijs
  • Meer leer-werkplekken creëren
  • Meer mbo- en hbo-verpleegkundigen opleiden

ZorgpleinNoord biedt het werkveld en het onderwijs ondersteuning om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Daarom organiseren we op 8 juni van 10.00 – 11.30 uur deze online bijeenkomst.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van ZorgpleinNoord