Agenda Activiteit

22 september 09:30 - 11:30

Webinar De arbeidsrechtelijke gevolgen van corona (Zorgpleinnoord)

Het coronavirus is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook op arbeidsrechtelijk vlak komen over het coronavirus nog steeds veel vragen naar boven. Vragen die spelen bij elke zorg & welzijnsorganisatie. Deze vragen zijn door Hanze advocaat gebundeld en worden tijdens deze Webinar besproken. Ook worden de uitspraken die inmiddels door kantonrechters op deze ‘corona onderwerpen’ zijn gedaan gedeeld.

Locatie: Online
Datum: 22-09-2020 09:30 tot 11:30

Image
Inhoud
  • Hoe kun je de veiligheid van je werknemers waarborgen? Hoe ver gaat deze zorgplicht? Wat gebeurt als je geen 1,5 meter afstand in acht kunt houden? En wanneer ben je als werkgever aansprakelijk wanneer een werknemer besmet met corona raakt? En hoe zit dat wanneer je werknemers in de afgelopen periode veel meer hebt laten werken (overuren en plusuren) en de werknemer daardoor (burn-out)klachten ervaart en misschien wel uitvalt?
  • Hoe ga je uitvoering geven aan alle adviezen van het RIVM? Past dat binnen de bestaande werkafspraken of moeten de medewerkers zich aanpassen qua werkplekken, werktijden en/of werkzaamheden? En mag dat zomaar?
  • Hoe pak je het verzuim in corona tijd aan? Hoe ga je om met ‘grijs’ verzuim? Mag en wil je sancties opleggen? Door corona kan er vertraging in de re-integratie zijn ontstaan of was het vanwege de strenge(re) maatregelen tijdelijk niet mogelijk om de werknemer te re-integreren. Hoe toets het UWV het re-integratietraject bij de ‘poort’?
  • Hoe zit dat met het verplicht opnemen van verlofuren? Bijvoorbeeld als de werknemer 2 weken in quarantaine moet omdat hij op vakantie is geweest? En hoe moet je omgaan met de vele plusuren die in de afgelopen periode zijn opgebouwd? Mag je de werknemer verplichten om deze later in te halen?

Uiteraard kunnen er vragen op voorhand worden ingestuurd en/of tijdens het Webinar worden ingebracht.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Zorgpleinnoord