Agenda Activiteit

10 mei 16:30 - 17:30

Webinar Virtual Ward (Sigra)

De afgelopen drie jaar is vanuit het programma Virtual Ward gewerkt aan het opzetten en opschalen van stadsbrede samenwerking. Meer dan 20 grote Amsterdamse zorgorganisaties in de eerstelijn, tweedelijn en thuiszorg werken samen op het platform cBoards in de Virtual Ward. We zetten samen in op het voorkomen van (her)opnames, vervroegd ontslag en herstel thuis, het verplaatsen van (specialistische) zorg naar de thuisomgeving en een betere afstemming en coördinatie van zorg thuis. Hogere kwaliteit leveren en tegelijkertijd tijd besparen.

Locatie: Online
Datum: 10-05-2022 16:30 tot 17:30

Image