Agenda Activiteit

1 april 10:00 - 12:00

Webinar: Werk als Waarde (Zorg aan Zet)

Mensen die werk doen dat waardevol voor hen is, voelen zich mentaal en fysiek gezonder, zijn productiever, verzuimen minder en zijn minder geneigd om op zoek te gaan naar ander werk. Werk als Waarde (Capability model) is een methode die op veel manieren effect heeft op de organisatie en het welzijn van de medewerkers.

Locatie: Online
Datum: 01-04-2021 10:00 tot 12:00

 

Image
Programma

In deze online sessie maakt u kennis met de grondbeginselen van de Werk als Waarde benadering. De methode geeft u een instrument om op een plezierige manier met medewerkers te praten over wat zij waardevol vinden en hoe zowel de organisatie als zijzelf daaraan kunnen bijdragen. We geven een korte uitleg over de theoretische basis en besteden vooral veel aandacht aan de toepassing ervan in de praktijk van zorg en welzijn.

Werk als Waarde

De benadering is ontwikkeld door een groep samenwerkende universiteiten onder leiding van professor Jac van der Klink. Het doel van Werk als Waarde is het verlagen van de ervaren werkdruk en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het uitgangspunt is dat werk waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie als de medewerker. Hierbij gaat het om de individuele medewerker (vaardigheden en motivatie) en de werkcontext (die de mogelijkheden moet bieden deze toe te passen). Deze benadering is bedoeld om in de praktijk te analyseren wat medewerkers in hun werk belangrijk en waardevol vinden. Daarnaast onderzoekt het wat medewerkers willen bereiken in een bepaalde werkcontext, of zij in staat zijn dit uit te voeren en of ze door de werkcontext in staat gesteld worden om dit te doen.

 

Meer informatie en aanmelden via de website van Zorg aan Zet