Actueel Nieuws

23 september 2020

‘Extra handen voor de zorg’ staat klaar

Zorgorganisaties die door Corona behoefte hebben aan extra personele ondersteuning kunnen nog steeds terecht bij ‘Extra handen voor de zorg’. ‘Extra handen voor de Zorg’ is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Duizenden (oud)zorgprofessionals hebben zich sinds het uitbreken van de coronacrisis aangemeld om bij te springen waar de nood het hoogst is. ‘Extra handen voor de zorg’ bracht vraag en aanbod samen. En we doen dat nog steeds!

Image

Helaas zien we, na een relatief rustige zomer, het virus toch weer oplaaien. Hoewel niemand weet hoe het zich gaat ontwikkelen is de kans groot dat de tweede golf de zorg weer gaat raken. Vanuit ‘Extra handen voor de zorg’ zijn we ons aan het voorbereiden om ook dan weer het aanbod voor extra zorgpersoneel te koppelen aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben.

Zorgorganisaties die op dit moment al direct of indirect te weinig inzetbare professionals tot hun beschikking hebben als gevolg van Corona, kunnen ook nu al een aanvraag indienen via de website www.extrahandenvoordezorg.nl.

Deel dit op social media