Actueel Blog

12 februari 2021

Het vergt moed om samen te werken

Als het afgelopen jaar iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat de zorgsector cruciaal is. Niet alleen voor onze gezondheid en ons welzijn, maar voor de hele economie. Die zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

We wisten al dat vergaande maatregelen nodig zijn om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden. Dit besef is door de uitbraak van het coronavirus doorgedrongen tot in de volle breedte van de samenleving. Maar met besef alleen ben je er nog niet. De grote vraag is: hoe dan? Zo’n beetje iedereen die ik spreek, is het er inmiddels over eens dat de sleutel ligt bij samenwerking. Dat klinkt eenvoudig, maar echt samenwerken is misschien wel het ingewikkeldste dat er is.

Door Jelle Boonstra – directeur RegioPlus

Image
Extra handen voor de zorg

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het landelijke project Extra handen voor de zorg. In dit initiatief werken landelijke en regionale partijen intensief met elkaar samen om mensen die (tijdelijk) willen werken in de zorg te verbinden aan zorgorganisaties die in coronatijd ondersteuning kunnen gebruiken. Nog zo iets dat makkelijker klinkt dan het is. Want het lijkt een simpel sommetje: een groep mensen wil werken, en de zorg heeft mensen nodig. 1+1=2. Echter, uitdagingen als beschikbaarheid, bevoegdheid en bekwaamheid maken het tot een flinke klus om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En toch…dankzij een intensieve samenwerking, waarbij partijen over hun eigen belang heen zijn gestapt, is via Extra handen voor de zorg tijdens de 2e golf een grote groep mensen aan de slag gegaan. En ook voor de mogelijke 3e golf staan deze extra handen klaar om bij te springen.

Schouder aan schouder

Het succes van samenwerken zit naar mijn idee in wederzijds vertrouwen en bereidheid het algemeen of gedeeld belang boven het eigen belang te plaatsen. Bij Extra handen voor de zorg werken partijen onafhankelijk, gelijkwaardig en vanuit het ‘white label’ principe. Vanuit hun professionele kracht zetten zij zich in om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen. Dit gebeurt zowel landelijk als regionaal, waar we mooie samenwerkingen zien ontstaan. Over de grenzen van sectoren heen wordt personeel uitgeleend, zoals tussen de horeca en de zorg, en tussen het onderwijs en de zorg. Zo kun je schouder aan schouder staan in deze moeilijke tijd. Figuurlijk natuurlijk, want de 1,5 meter afstand houden we in acht. We werken samen met één doel voor ogen: de zorg draaiend houden. Met als belangrijkste schakel de zorgprofessionals en hun bijna onuitputtelijke inzet om de zorg te blijven leveren aan iedereen die dat nu zo hard nodig heeft.

Anders denken, anders doen

Samenwerken vraagt om anders denken, anders besturen en anders doen. Het vergt bereidheid, moed en doorzettingsvermogen om het gezamenlijke doel te bereiken. Om niet, als de eerste urgentie afneemt, terug te vallen in bekende structuren of profileringsdrang. Om te blijven denken en doen vanuit de bedoeling. En om vertrouwen te hebben in de ander. Met nieuw leiderschap en lef kunnen we ons vizier open houden voor nieuwe kansen en oplossingen. Om met hernieuwde energie nú en in de toekomst de zorg draaiende te houden. En daarmee de economie en de maatschappij.

Deel dit op social media