Actueel Blog

13 januari 2020

Moderne professionals vragen om eigentijdse werkverhoudingen

In een interview in Trouw legde VWS-commissie voorzitter Doekle Terpstra onlangs de vinger op wat voor hem betreft de zere plek van personeelstekorten is: van nieuw geworven personeel in Zorg en Welzijn stroomt een grote meerderheid alweer snel uit. Als RegioPlus vinden we ook dat op behoud van medewerkers door werkgevers winst te behalen is. In alle regio’s staat goed werkgeverschap daarom hoog op de agenda in de aanpak van personeelstekorten.

Door Jelle Boonstra – directeur RegioPlus

Image

Tegelijk is het belangrijk om de uitstroomcijfers in het juiste perspectief te plaatsen. Uit recent landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat van de medewerkers die uitstromen, 75% in de sector blijft werken. Ook geeft een groot deel van de ‘vertrekkers’ aan dat de werkgever hier niet veel aan kon doen.

Belang van opleiden en ontwikkelen

Op zich is enige arbeidsmobiliteit tussen organisaties goed. Dat neemt niet weg dat loopbaanperspectief, ontwikkelingsmogelijkheden en de wijze waarop het werk is georganiseerd de nodig verbetering verdienen. Ik zie veel initiatieven en goede voorbeelden hoe werkgevers hier actief mee bezig zijn. Zo zijn er inmiddels zorgorganisaties die ‘de medewerker op 1 zetten’ en veel investeren in opleiding en ontwikkeling. Dat blijkt ook uit de aanvragen die zijn ingediend voor Sectorplan Plus. Deze subsidie vanuit VWS voor het opleiden van nieuwe medewerkers is nu ook opengesteld voor bestaand personeel. Werkgevers hebben hier massaal op ingetekend. Een teken dat nu veel geïnvesteerd wordt in opleiding en ontwikkeling van professionals.

Moderne arbeidsverhoudingen

Professionals willen vandaag de dag andere keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld om werk- en zorgtaken beter te combineren. Dat vraagt om eigentijdse werkverhoudingen en-afspraken. Nu zijn er eigenlijk maar twee smaken: een dienstverband (vast) of een los verband (flexibel). De uitdaging is om daar een werkverhouding te vinden die ‘ondernemend werknemerschap’ in dienstverband mogelijk maakt. Voor alle vormen geldt dat zeggenschap, initiatief en ruimte als professional om het werk te doen essentieel zijn om medewerkers met plezier en voldoening voor het mooie en belangrijke werk in zorg en welzijn te behouden.

Deel dit op social media