Actueel Nieuws

18 juli 2023

Overheid en brancheorganisaties gaan samen schijnzelfstandigheid zzp-ers aanpakken

Onlangs ondertekenden drie ministeries en zes brancheorganisaties in de zorg een samenwerkingsverklaring om schijnzelfstandigheid onder zzp’ers in de zorg terug te dringen. Met de ondertekening van een samenwerkingsverklaring streven zij ernaar om duidelijkheid te verschaffen aan zorgorganisaties over de rechten en plichten bij het inhuren van zzp’ers in de zorg. RegioPlus verwelkomt dit initiatief omdat het bijdraagt aan het creëren van betere banen in de sector en de rechten van werkenden beter waarborgt.

Image
Feitelijk

In de afgelopen 10 jaar is het aantal zzp’ers in de zorg verdubbeld, wat heeft bijgedragen aan het probleem van schijnzelfstandigheid. Om deze kwestie aan te pakken, hebben bewindspersonen van VWS, SZW en Financiën en zes brancheorganisaties in de zorg de handen ineengeslagen. Het doel van de samenwerking is om duidelijk te maken dat de zelfstandigheid van een zzp’er moet blijken uit de feitelijke uitvoering van werkzaamheden, en niet slechts een juridische constructie mag zijn om arbeidsrechten te omzeilen.

Fiscaal kader

Om dit te realiseren, wordt er gewerkt aan een fiscaal kader ZZP Zorg, een onderdeel hiervan wordt een beheersingsmodel voor de zorgsector. Dit model heeft als doel om zorginstellingen meer controle te geven over de kwalificatie van arbeidsrelaties. Door het opstellen van duidelijke richtlijnen en regels wil men voorkomen dat werknemers als zzp’er terugkeren in dezelfde functie.

TAZ-programma

Deze intentieverklaring van het kabinet en de branchepartijen haakt aan op het TAZ-programma, waarin afspraken zijn gemaakt om het werken in loondienst aantrekkelijker te maken, schijnzelfstandigheid tegen te gaan en werkafspraken tussen werkgevers of opdrachtgevers en zzp’ers te formuleren.

Deel dit op social media