Actueel Nieuws

12 maart 2021

RAAT als katalysator bij arbeidsmarktuitdagingen

Onder de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) zijn mooie concrete initiatieven van de grond gekomen. De meest recente regionale initiatieven zijn ter inspiratie gebundeld in het magazine Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten: een selectie van mooie regionale initiatieven van RAAT 2020, voor iedereen die te maken heeft met de arbeidsmarktuitdagingen van Zorg en Welzijn.

De veertien regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, werken al jaren samen met hun regionale netwerk aan een gezonde arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. De introductie van RAAT in 2017 gaf de regionale samenwerking een extra boost. Met als resultaat uiteenlopende waardevolle initiatieven om de arbeidsmarkttekorten terug te dringen.

Image
Concrete projecten

Met de RAAT zijn bestaande netwerken verstevigd en hebben bestuurders in de regio zich gecommitteerd om samen, over de grenzen van instellingen en van branches heen, verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van de dreigende personeelstekorten. Door dit gezamenlijk commitment is het mogelijk gebleken initiatieven te ontplooien die leidden tot 1) meer instroom in opleidingen en een hoger opleidingsrendement, 2) meer behoud van en betrokkenheid bij het beleid door werknemers en 3) andere manieren van werken en opleiden. Concrete projecten die in veel gevallen het denken over en werken aan strategisch personeelsbeleid in de regio op positieve wijze beïnvloeden.

Bestendiging in de toekomst

RAAT heeft geholpen een bewustzijn te creëren bij alle lagen van zorginstellingen, van bestuurders tot HR en operationele uitvoering, dat samenwerking onontbeerlijk is voor een gezonde arbeidsmarkt. Nog steeds zien we onszelf voor grote uitdagingen staan. Maar het fundament om deze uitdagingen aan te pakken, is met RAAT verstevigd. Iets dat nu en in de toekomst de regionale werkgeversorganisaties en hun leden in de regio zal helpen om Samen Regionaal Sterk, het meerjarenprogramma van het samenwerkingsverband RegioPlus, en alle volgende strategische arbeidsmarktprogramma’s nog beter tot hun recht te laten komen.

Ontstaan RAAT

In 2005 is het samenwerkingsverband RegioPlus ontstaan. Aangesloten regionale werkgeversorganisaties werken samen aan het gezond maken en gezond houden van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. De dreigende personeelskrapte in 2017 was aanleiding om, in het verlengde van wat al gebeurde, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) te introduceren. Met het strategisch programma Samen Regionaal Sterk wordt gewerkt aan meer toeleiding tot de sector, betere aansluiting en continuïteit in het leren en opleiden en employability en gezondheid van zittend personeel.

Lees hier Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten: een selectie van mooie regionale initiatieven van RAAT 2020. Voor meer informatie over een RAAT, neem contact op met de betreffende werkgeversorganisatie.

 

Deel dit op social media