Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) Thema

Resultaten boek je niet door plannen te maken, maar door plannen uit te voeren. Wat gebeurt er als we alle regionale activiteiten rondom het arbeidsmarktprobleem in Zorg en Welzijn samenbrengen? Als we onze acties, wensen en mogelijkheden verbinden? Via RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) van RegioPlus bundelen regionale organisaties hun krachten om nieuwe medewerkers te werven en professionals voor de zorg te behouden. Zorgorganisaties werken actief samen met andere stakeholders zoals het onderwijs en het UWV. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak. De activiteiten en projecten binnen de samenwerkingsverbanden van RAAT komen bovenop de reguliere acties om zorgprofessionals te werven en behouden.

Image
Activiteiten

RAAT richt zich op ten minste vijf actielijnen, zoals het verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit, het positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers en het verhogen van het opleidingsrendement. Maar bijvoorbeeld ook het vergroten van de opleidingsmogelijkheden, het benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast zetten een aantal RAAT’s extra in op onderzoek naar alternatieve vormen van zorg om zo continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen borgen.

RegioPlus bundelt deze regionale activiteiten op een overkoepelend, centraal niveau. Op die manier kunnen we gezamenlijk ook landelijk bijdragen aan het oplossen van het arbeidsmarktprobleem in Zorg en Welzijn.

Image

Klik hier voor meer informatie over onze andere projecten.