Actueel Nieuws

18 september 2020

RegioPlus: meer nodig om het arbeidsmarktvraagstuk Zorg en Welzijn op te lossen

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet zijn plannen voor het komende jaar. RegioPlus juicht toe dat meer middelen worden vrij gemaakt om de werkdruk in de zorg te verminderen. Door meer medewerkers te werven én te behouden en door het verminderen van administratieve lasten. RegioPlus bepleit een integrale aanpak van de arbeidsmarktknelpunten vanuit de verschillende betrokken ministeries. Want we moeten ons voorbereiden op een toekomst met minder zorgmedewerkers en meer zorgvraag. Het is belangrijk nu door te zetten met sociale en technologische innovaties specifiek gericht op de zorgsector. En om een visie te vormen op de contouren van de zorg van de toekomst.

Image

In de reactie op de miljoenennota kijkt RegioPlus, het samenwerkingsverband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, met een arbeidsmarkt-bril naar de plannen van het kabinet. En reageren we op de in de miljoenennota geschetste voornemens.

Ondanks de crisis waar we ons in bevinden, heeft het kabinet met de begroting een hoopvol geluid laten horen. Voor Zorg en Welzijn is sprake van voortzetting van beleid dat bewezen heeft bij te dragen aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdagingen. Het kabinet pakt knelpunten die door de crisis nog zichtbaarder zijn geworden extra aan, zoals de grens aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken. Daarbij constateert RegioPlus net als het kabinet, dat Corona ook positieve effecten op onze sector heeft. Zo kreeg de samenwerking tussen zorgorganisaties, ook domeinoverstijgend, een mooie impuls. Vanuit RegioPlus juichen we dat toe. We blijven ons inzetten om deze winst op regionale domeinoverstijgende samenwerking, waar we al vele jaren mee bezig zijn, vast te houden.

 

De reactie op de miljoenennota is hier te downloaden.

 

Deel dit op social media