Image

Subsidiewijzer

Op-, bij- en nascholing

Subsidies voor de projectfinanciering van zorg- of arbeidsmarktgerichte projecten.

 

 • 4.1 Beschikbaarheidsbijdrage
  Toelichting

  Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.

  Subsidie frequentie

  Jaarlijks terugkerend

  Tijdvak aanvraag

  De tijdlijn is hier te vinden

  Type aanvrager

  Zorgaanbieders die opleidingsinstelling zijn

  Bedrag, meerwaarde

  Eerlijke verdeling van opleidingsplaatsen en kosten voor opleidingsziekenhuizen/instellingen. De beschikbaarheidsbijdrage kan aangevraagd worden voor zorgfuncties, medische vervolgopleidingen en ziekenhuisopleidingen.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / NZa

  Meer informatie

  Via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

 • 4.2 Opleiding tot advanced nurse practioner en tot physician assistant
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

  Subsidie frequentie

  Tot 1 juli 2022

  Tijdvak aanvraag

  Voor 1 november 2019

  Type aanvrager

  Opleidingsinstellingen die van OCW toestemming hebben om deze opleidingen aan te bieden.

  Bedrag, meerwaarde

  De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van € 1.875,- per maand voor de maximaal de duur van de opleiding: Opleiding tot Advanced nurse practitioner, maximaal 24 maanden; Opleiding tot Physician assistant, maximaal 30 maanden.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van DUS-I.

 • 4.3 Kwaliteitsverbetering Verpleeghuizen (W&T)
  Toelichting

  Er zijn vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Verpleeghuizen

  Bedrag, meerwaarde

  Het extra geld kan worden aangevraagd bij het eigen zorgkantoor door het indienen van een plan dat beschrijft hoe de middelen worden ingezet. De plannenzijn vormvrij en worden door het zorgkantoor uitsluitend getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad, VAR en OR. Vanwege de gemiddelde termijnen van interne afstemming is het belangrijk dat zorgaanbieders het gesprek over de invulling van het extra geld direct starten.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Link niet meer beschikbaar

 • 4.4 Tijdelijke subsidieregeling NL leert door
  Toelichting

  Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Voor opleiders en opleiderscollectieven vanaf 1 oktober 2020, om 09:00 uur en voor samenwerkingsverbanden vanaf 2 november 2020, om 09:00 uur.

  Type aanvrager

  Werknemers via NL Leert door, werkgevers via SLIM-regeling

  Bedrag, meerwaarde

  Werkenden kunnen via de subsidieregeling NL leert door een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het kan voor de ontwikkeling van je werknemers, maar ook voor je bedrijf, goed zijn om ze hierop te wijzen. Je kan als werkgever ook met behulp van de SLIM-regeling hiervoor subsidieaanvragen. Een loopbaanadviseur geeft ze zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft ze tips bij het zoeken en
  solliciteren naar ander werk.

  Ook is het voor je werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door kosteloos (online) scholing te volgen. Let op: Na een SIJW traject of i.p.v. een SIJW traject, kan ook een NL Leert Door traject ingezet worden. Andersom kan niet, omdat SIJW de eis heeft dat iemand een jaar lang geen loopbaanadvies voor Z&W heeft ontvangen.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 4.5 SLIM-subsidie
  Toelichting

  De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb ondernemers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Ben jij een slimme werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers?

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Per 1 juni opent een nieuw tijdvak. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021 17:00 uur.

  Type aanvrager

  MKB (mkb-verklaring nodig) en samenwerkingsverbanden

  Bedrag, meerwaarde

  Er is vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie aangevraagd worden (voor samenwerkingsverbanden maximaal 500.000). De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. Let op: je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Ook kan je een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats in de zogenoemde derde leerweg

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 4.6 Opleidingstrajecten mbo-certificaten niveau 2 en 3
  Toelichting

  Het ministerie van VWS subsidieert 3.000 opleidingstrajecten voor mbo certificaten gericht op Individuele basiszorg niveau 2, Individuele zorg niveau 3 of Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking, niveau 3. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk mensen die op dit moment worden ingezet, bijvoorbeeld als ondersteuning in het kader van Corona, een erkend mbo certificaat te laten halen als mogelijke opstap naar een volledige opleiding mocht iemand ervoor kiezen in de zorg te blijven werken. Maar ook scholing van zittend personeel behoort tot de mogelijkheden.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Totdat 3.000 trajecten gebruikt zijn

  Type aanvrager

  Werkgevers in zorg en welzijn en werknemers die een werkgever in zorg en welzijn hebben.

  Bedrag, meerwaarde

  Volledige financiering van het opleidingstraject

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Werkgevers die mensen voor de opleiding willen aanmelden, kunnen dit doen door naar de website van de Nationale Zorgklas te gaan (www.nationalezorgklas.nl/cursusaanbod) en onderaan de pagina te kiezen voor één van de drie erkende opleidingen voor zorgmedewerkers. Na het selecteren van een opleiding volgt een invulveld. Zodra de regio is ingevuld, volgt een lijst van opleiders waaruit gekozen kan worden. Staat de opleider die een instelling heeft gekozen er niet bij? Dan is er nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen deze opleider en de Nationale Zorgklas. Het beste kan dan even contact worden opgenomen met de betreffende opleider, zodat die zich bij de Nationale Zorgklas kan aanmelden en hij in de lijst kan worden opgenomen.

  Lees ook meer over deze subsidie in de factsheet.

 • 4.7 Regeling regionaal investeringsfonds (RIF)
  Toelichting

  Het doel van deze regeling is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Aanvragen kan bij DUS-i.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de regeling Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO.

  Type aanvrager

  Publiek-private samenwerkingsverbanden

  Bedrag, meerwaarde

  Voor subsidieverstrekkingen op grond van deze regeling is voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 in totaal € 100.000.000,– beschikbaar. De hoogte van het subsidieplafond per kalenderjaar wordt jaarlijks bekend gemaakt in de Staatscourant. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond maakt de Minister de verdeling van het subsidiebedrag over de aanvraagperiodes per kalenderjaar bekend. Indien het bedrag voor subsidieverstrekking voor de eerste periode binnen het betreffende kalenderjaar door subsidietoewijzingen niet wordt uitgeput, wordt dit bedrag toegevoegd aan het subsidiebedrag voor de tweede aanvraagperiode van het kalenderjaar.

  Instantie / uitvoerder

  OCW

  Meer informatie

  Via de website van Overheid.nl.

 • 4.8 STAP-budget
  Toelichting

  Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP): subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor scholing en ontwikkeling. Scholingsactiviteiten dienen in het scholingsregister (https://www.duo.nl/stap/) te staan. Vervanger van de fiscale aftrek van scholingskosten.

  Subsidie frequentie

  Per persoon eenmaal per jaar 1.000 euro

  Tijdvak aanvraag

  Vanaf 1 maart 2022

  Type aanvrager

  Individuen: werkend of werkzoekend

  Bedrag, meerwaarde

  1.000 euro p.p. per jaar

  Instantie / uitvoerder

  DUO

  Meer informatie

  Via de website van de Rijksoverheid

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media