Actueel Blog

11 mei 2022

Wet BIG 2.0 kan katalysator zijn voor betere arbeidsmarkt

Het verbeteren van de Wet BIG is niet alleen zorginhoudelijk van belang. Ook de arbeidsmarkt in zorg en welzijn is gebaat bij meer flexibiliteit in het toepassen van de wet en minder administratieve rompslomp als gevolg van de wet. Dat betoogt Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus, in een opiniestuk op het vakmedium Skipr.nl.

In het stuk reageert Boonstra op een brief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer waarin nieuwe onderzoeken worden aangekondigd om de werking van de Wet BIG te verbeteren. In deze wet worden onder andere de (her)registratie en voorbehouden handelingen van zorgverleners geregeld. Volgens Boonstra vraagt de urgentie op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn niet alleen om zorgvuldigheid in politieke besluitvorming maar ook om snelheid. Een betere werking van deze wet ‘kan een katalysator zijn voor de steeds nijpender wordende arbeidsmarkt in zorg en welzijn’, aldus Boonstra.

 

Lees hier het opiniestuk.

 

Image

Deel dit op social media