Actueel Nieuws

21 oktober 2020

‘Andere vormen van begeleiding’ is Koploper!

Om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor stagebegeleiding is in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden een ontwikkelcoalitie in het leven geroepen. Deze ontwikkelcoalitie ‘Andere vormen van begeleiding’ wordt donderdag 15 oktober gehuldigd als Koploper. Werkgeversorganisatie samen Voor Betere Zorg, regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden, deed de aansturing en coördinatie.

Andere vormen van begeleiding is een horizontale samenwerking tussen vier zorgorganisaties afkomstig uit verschillende sectoren (zowel VV&T als GZ) en het Nova College. De deelnemende zorgorganisaties, Viva! Zorggroep ( o.a. thuiszorg), Ons Tweede Thuis (gehandicaptenzorg), Sint Jacob (ouderenzorgorganisatie), Hartekamp Groep (gehandicaptenzorg), zijn aangesloten bij samen Voor Betere Zorg. De pilots zijn op initiatief van de gemeente Haarlem gestart.

Image

De ontwikkelcoalitie krijgt een oorkonde uitgereikt door Geert Jan Buisman, plv. afdelingshoofd arbeidsmarkt bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitreiking vindt plaats tijdens de kennissessie van het Actie Leer Netwerk met Dr. Suzanne Verdonschot over ‘kleine bewegingen groot opschalen’. Verdonkschot deelt de inzichten van haar onderzoek onder tientallen ‘bewegingmakers’, o.a. uit de sector Zorg en Welzijn.

Deze ontwikkelcoalitie is een goed voorbeeld voor andere organisaties. Al deze initiatieven zijn gericht op het verminderen van de uitstroom van studenten en startende medewerkers. Daarnaast is er focus op een leven lang ontwikkelen, en op het benutten van de specifieke talenten van elke student door de juiste persoon op de juiste functie te plaatsen. Ten slotte poogt deze aanpak overbelasting tegen te gaan.

Leer nog meer over dit initiatief op de website van het Actie Leer Netwerk.

Deel dit op social media