RegioPlus leidt zorg en welzijn in betere banen

Wij zetten ons in voor een zorgzamere samenleving waarin toegewijde werkgevers, gedreven professionals en betrokken burgers samenwerken aan het verlenen van zorg en welzijn aan iedereen die dit nodig heeft. Nu en in de toekomst.

RegioPlus maakt duurzaam het verschil door het versterken van de regionale samenwerking gericht op het versnellen van de transformatie van werk in zorg en welzijn. We verenigen partijen rondom deze opgave en zetten de noodzakelijke beweging in gang.

Oplossingsrichtingen die nu actueel zijn


Samenwerken aan de transitie van werk

Interview
1,4 miljoen

Wat zeggen de cijfers…?

1,4 miljoen mensen werken in de sector. RegioPlus verzamelt en analyseert grote hoeveelheden data om grip te hebben en houden op de arbeidsmarkt zorg en welzijn. We nemen je mee in de actuele ontwikkelingen binnen de sector, en bieden handvatten om mogelijke arbeidsmarktgerelateerde problemen aan te pakken of juist door te pakken op de positieve punten.

Lees verder