Over RegioPlus

RegioPlus is het samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties. Elke werkgeversorganisatie bedient een andere, unieke regio in Nederland. Bureau RegioPlus vormt de koepel, waardoor het mogelijk is om regio- en domeinoverstijgend te denken, werven, leren, werken en innoveren.
Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Dagelijks gaan we de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau.

Image

Oprichting RegioPlus

RegioPlus is op 23 augustus 2005 opgericht. Aanleiding was het wegvallen
van de landelijke, brancheoverstijgende, sectorbrede infrastructuur, waardoor succesvolle projecten stopgezet dreigden te worden. Dit gold onder andere voor het project Ergocoaches (wat nu Gezond & Zeker heet), dat niet langer gefinancierd kon worden door sectorfondsen.

Landelijk aanspreekpunt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag destijds goede mogelijkheden om via de nog bestaande regionale structuren in de sector Zorg en Welzijn diverse projecten te continueren en uit te bouwen. Om een landelijk aanspreekpunt te creëren en projecten adequaat uit te kunnen voeren werd vanuit een aantal regio’s RegioPlus opgericht. Het versterken van de regionale infrastructuur door samenwerking, is succesvol gebleken en sindsdien zijn de activiteiten van RegioPlus alleen nog maar uitgebreid.

Coöperatieve vereniging RegioPlus

Stichting RegioPlus en coöperatie RegioCoöp zijn per 1 januari 2020 één organisatie: coöperatieve vereniging RegioPlus. Met deze nieuwe organisatie kunnen de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn hun maatschappelijke opgave en rol voor de komende jaren efficiënter, slagkrachtiger en transparanter vormgeven.

Besturingsmodel

Het besturingsmodel van RegioPlus als coöperatieve vereniging kent na het samengaan vier belangrijke organen:

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan;
  • De Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan;
  • De Regioraad als adviserend orgaan en kloppend hart van de organisatie, en;
  • Het bestuur dat uitvoering geeft aan de missie en visie van RegioPlus.

Raad van Commissarissen:

  • Mw. L.M.E. Boot – Voorzitter
  • Mw. B.L.J. van Emmerik – Lid
  • Dhr. A.W.M. Corver – Lid
  • Dhr. E. ten Holte – Lid
  • Dhr. H. du Prie – Lid
  • Dhr. J.S. Boonstra – Directeur-bestuurder
Image

Werken bij RegioPlus

Aan de slag bij RegioPlus? RegioPlus is het samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn.

 

Bekijk onze vacatures