Over RegioPlus

Wij werken elke dag aan het vernieuwen van de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Als landelijke vereniging van 12 werkgeversorganisaties richten we ons op de transformatie van werk in de grootste sector van Nederland.

Goede zorg kunnen blijven leveren aan kwetsbare mensen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er grote veranderingen plaatsvinden. Wij nemen de verantwoordelijkheid om dat voor elkaar te krijgen.

Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Dagelijks gaan we de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau.

Het team

Het bureau RegioPlus in Zoetermeer geeft uitvoering aan de programma’s van het samenwerkingsverband en werkt de strategie en het beleid uit. Ons team bestaat uit mensen met hart voor de zorg. We zijn veranderaars die handelen vanuit stevige inhoudskennis over de sector zorg en welzijn. Ons team stelt zich graag aan je voor!

Onze focus

We staan aan de vooravond van ons nieuwe meerjarenprogramma. Het écht transformeren van de arbeidsmarkt zorg en welzijn vraagt om scherpe keuzes. RegioPlus speelt hier een grote aanjagende rol in. Dit zijn de komende jaren onze speerpunten voor de transformatie van werk:

Versterken van veranderkracht

Veranderen is bewegen. Om met hetzelfde aantal zorgprofessionals meer werk te verzetten, moeten we het werk slimmer inrichten. Die transformatie vraagt om veranderkracht van werkgevers en werknemers.

Regionaal werkgeverschap

Regionaal werkgeverschap draait om een nieuwe manier van contracteren, waarbij mensen werken voor een collectief van organisaties. Het is van de belangrijkste sleutels tot een duurzame toekomst voor de sector zorg en welzijn.

Verbinden formele en informele zorg

Informele zorg vermindert de druk op de formele zorg. Wij zien een toekomst voor ons waar formele en informele zorg het werken in zorg en welzijn samen opnieuw inrichten.

De regio’s

De vereniging RegioPlus bestaat uit 12 regionale werkgeversorganisaties, die elk in nauw contact staan met ruim 1.450 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. Dat is onze unieke kracht: dankzij deze waardevolle infrastructuur zorgen we dat er regionaal en landelijk goed samengewerkt wordt.

Klik op de kaart of vul de 4 cijfers van een postcode in en vind de bijbehorende regionale werkgeversorganisatie.
Regio: Rijnmond
deRotterdamseZorg
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Flevoland
Flever
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
Sigra
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Noord-Brabant
Transvorm
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Amersfoort-Eemland
Utrechtzorg
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Zeeland
Viazorg
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Achterhoek, Stedendriehoek, Twente, Regio Zwolle en Noord-Veluwe
WGV zorg en welzijn
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Zuid-Holland Zuid
WGV Zorg en Welzijn ZHZ
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Zuid-, Midden- en West-Gelderland
WZW
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Limburg
Zorg aan zet
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Groningen, Friesland, Drenthe
ZorgpleinNoord
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform
Regio: Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijnstreek
ZWconnect
Bekijk website Bekijk loopbaanplatform

Organisatiestructuur

Het samenwerkingsverband RegioPlus is een coöperatieve vereniging. De regionale werkgeversorganisaties zijn de leden van deze vereniging. Het besturingsmodel van RegioPlus kent vier belangrijke organen:

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan;
 • De Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan;
  – Linda Boot, Voorzitter
  – Beatrix van Emmerik, Lid
  – Toon Corver, Lid
  – Edwin ten Holte, Lid
  – Hans du Prie, Lid
 • De Regioraad als adviserend orgaan en kloppend hart van de organisatie, en;
 • Het bestuur dat uitvoering geeft aan de missie en visie van RegioPlus.

Publicaties